A Magyar Lovaregylet publikációja - EPMA tanulmány fordítása

Hírek

EPMA (Európai Totalizatör Szövetség) tanulmány  - A lóversenyzés gazdasági és szociális hozzájárulása Európában.

2009. szeptember

(Rövid összefoglaló)

Ezen jelentés célja, hogy növelje a lóversenyzés szektorra vonatkozó ismereteket, úgy, hogy  érthető legyen a mechanizmus, ezzel támogatva a fejlődését, továbbá  tökéletesítve és megváltoztatva ezen mechanizmusokat.

A jelentés bemutatja, hogy a szektor dinamizmusa egy következetes jogi szerkezettől függ, mely hosszú időtartamú bázison, komoly színvonalon garantálja a visszatérítést a fogadásokból a Versenydíjon keresztül melyet a versenyzés hivatásos szereplőinek fizetnek. Azt is bemutatja, hogy a totalizatör sokkal többet támogatja a lóversenyzés finanszírozását, mint a többi fogadási modell (bookmaker). Ennek a munkának köszönhetően létrehozhatunk egy sor fontos indikátort, melyek bemutatják a lóverseny szektorok egészségét különböző európai országokban és lehetővé teszik a jövőben a fejlődésük rendszeres figyelemmel kisérését.

A finanszírozási mechanizmusok bevezetése, illetve megvédése mellett érvelünk, melyek biztosítják a megfelelő és rendszeres anyagi bevételeket a lóverseny-iparnak, a fogadásszervezés folyamatban lévő nemzeti reformjai egy kivételes lehetőséget biztosítanak, hogy megosszuk az értékeinket, a modelleket és a legjobb gyakorlatokat. A következő pontok alapvetőek abból a célból, hogy fenntartható legyen a fejlődés a lóversenyzésben és ezért a törvényhozói munkákban meg kell jelenniük.

-         a lóverseny-fogadás minden megengedett formájának egyenlő törvényi alapokon kell versenyeznie, ami az adót és a lóversenyzés finanszírozását illeti. A tanulmány bemutatja, az a szabályozás, amely diszkriminálja azokat a fogadásszervezőket, amelyek anyagilag támogatják a lóversenyzést gyors leépüléshez vezet.

-         a játékosoknak (fogadóknak) visszajuttatott összeg szintje nem lehet egy versenyképes eszköz (és ezért meg kell határozni a legmagasabb szintjét) azzal a céllal, hogy megvédje a játékosokat és megfeleljen a finanszírozási követelményeknek.

Ezek a követelmények megegyeznek az Európai Parlament Jelentésének következtetéseivel, melyet 2009 márciusában fogadtak el az online fogadás tisztességességére, ez kéri a kormányokat hogy tegyenek lépéseket az online és offline fogadásra vonatkozóan azzal a céllal, hogy a vevőket (fogadókat, játékosokat) és versenyeket megvédje.

Az EPMA tagjai bemutatták, az európai lóverseny-ipar fenntartható fejlődését a totalizatör rendszerű fogadás segítségével a Fehér Könyvben (White Paper), mely 2008 végén jelent meg - Az Európai Totalizatör Szövetség Tanulmánya.

A tanulmány világosan bemutatja, hogy a lóversenyzés egy fontos és élő szektor Európában, a gazdaságban 6 milliárd EUR összeggel van jelen.

Európában 170.000 versenyló van, mindegyikük 1,8 munkahelyet teremt. A szektor a vidéki területeken egy jelentős közreműködője a gazdaságnak a lóversenyhez kapcsolódó munkahelyekkel, ezt több, mint 300.000 ember képvisel.

A tanulmány egy közös kutatáson alapul, melyet a McKinsey & Company és az EPMA tagok végeztek az európai lóverseny szektorban, felvázolják valamint, leírják, hogy a lóverseny-fogadás kritikus pontja a lóverseny szektor anyagi alapjainak a biztosításában van és bemutatják a jelenlegi finanszírozási szerkezeteket, amelyeket a különböző európai országokban alkalmaznak. Ez a nagy európai tanulmány következésképpen áthidalja az ürt a meglévő különböző nemzeti tanulmányok és számok között.

A tevékenység nagy jelentőséggel bír a vidéki térségek megőrzésében (védelmében): az agrárterületek 4%-a van a lótenyésztés használatában. Egész európai régiók óriási hasznot húznak a lovakkal kapcsolatos tevékenységekből (p.o. Basse Normandie, Kildare és Newmarket) és a versenyekkel, melyeknek nemzeti jelentőségük van és a társadalom széles rétegeit megmozgatják, ezzel hatva az egyéb lóhoz kapcsolódó más eseményekre (lovasversenyek) is.

A lóversenyzés fő finanszírozási eleme a lóverseny-fogadás. A legtöbb sportot a háztartások, a televíziós közvetítői jogok és a „játék hozzájárulások” finanszírozzák, ugyanakkor a lóversenyzést 65%-ban a fogadásokból finanszírozzák. Ezen túlmenően a szektornak az egészsége a lóverseny-fogadás forgalomtól függ, mivel 10 európai országban egyértelmű a kapcsolat a lóverseny szektorban foglalkoztatottak száma és a forgalom nagysága között.

 

A lótakarmány előállításához szükséges terület

 

 

Mg terület (1000 ha)

Állandó legelő (1000 ha)

Takarmány

előállításra szükséges terület (ha/ló)

Takarmány

előállításra használt terület (%) - becslés

A lovak összlétszáma

Takarmány-előállításra szükséges összes terület

Ausztria

3,263

1,810

1.39

4%

100,000

139000

Belgium

1,386

519

0.9

19%

300,000

270000

Csehország

4,259

974

1.49

2%

64,126

95547

Dánia

2,589

345

1.11

6%

150,000

166500

Észtország

834

231

1.64

1%

4,900

8036

Finnország

2,266

26

1.35

5%

77,000

103950

Franciaország

29,569

9,934

1.05

3%

900,000

945000

Görögország

8,359

4,600

2.21

1%

27,000

59670

Hollandia

1,921

980

1.04

22%

400,000

416000

Irország

4,227

3,010

0.75

1%

80,000

60000

Lengyelország

15,906

3,387

1.66

3%

320,000

531200

Lettország

1,734

629

2

2%

13,600

27200

Luxemburg

129

67

1.2

4%

4,490

5388

Magyarország

5,864

1,057

1.87

2%

60,000

112200

Nagy Britannia

16,956

11,180

0.87

5%

1,000,000

870000

Németország

17,030

4,929

0.99

6%

1,000,000

990000

Norvégia

1,036

169

1.37

6%

45,000

61650

Olaszország

14,694

4,411

1.78

4%

300,000

534000

Spanyolország

29,030

10,400

1.73

3%

559,598

968104

Svédország

3,219

513

1.18

10%

280,000

330400

Szlovákia

1,941

524

1.67

1%

8,000

13360

Szlovénia

508

305

2

9%

22,000

44000

Összesen

166,720

 

 

 

5,715,714

6751205

 

Forrás: az Equus 2001-től származó, 2009-ben aktualizált információk