In Memoriam Dr. Pál János

KK , 2020. 08. 21., p - 13:01

A hazai lótenyésztés és lovas ügyek utolsó közel 70 évének aktív irányítója és meghatározó személyisége, alkotója Dr. Pál János a napokban elhunyt. Személyében egy elkötelezett, a lovas ágazatot a legjobb tudása szerint szolgáló igaz embert veszítettünk el. Nyugállományba vonulása után szinte haláláig aktívan szolgálta a lóval és a lovasokkal kapcsolatos ügyeket. Igyekezett segíteni mindenkin és folyamatosan a fejlődést szolgálta. Korábbi időben tagja volt a Lóversenyzést Felügyelő Bizottságnak is. A lóversenyzés is egy kedvelt területe volt, sok nagyversenyen tiszteletét tette a Kincsem Parkban. Munkássága meghatározó, sok intézmény, szervezet létrehozásában aktív szerepet vállalt. Reméljük, hogy ezeket méltó módon folytatja az utókor. Az ágazatunk  fiataljai számára életutját pédaként állíthatjuk.

Kifejezzük családjának és a hozzá közel állóknak őszinte részvétünket a nagy veszteség fölött érzett fájdalmukban. Emlékét kegyelettel megőrizzük.