Tájékoztató az ügető versenylovak tulajdonosai részére

KK , 2010. 12. 29., sze - 17:53

Tájékoztató és egyben felhívás az ügető versenylovak tulajdonosai részére.

Az Új Nemzeti Lovasprogram keretében a versenyló tenyésztést és futtatást a polgári kormányzat alapjaitól kívánja megújítani. Az újfajta megközelítés attól a pillanattól tapasztalható, amikor a tulajdonos az MFB kinevezte a lóversenyzés irányítóit. Az egész szektorban jelentős átalakulások kezdődtek. Mostanra ez a folyamat olyan fordulóponthoz ért, amikor a korábbi több évtizedes leépüléssel ellentétben valóságos fejlődési pálya kezdődhet. Ez óriási lehetőségeket nyit meg a teljes ágazat számára. Mindenki előtt ismert az a tény, hogy magas szintű lóverseny-ipar ott működhet, ahol a vertikum minden szereplője egy közös cél érdekében - akár a saját rövidtávú részérdekeit is alárendelve - mindent megtesz a fejlődés és a sikeres együttműködés érdekében.

Ez a megújulás minden résztvevő elé komoly feladatokat állít, és megkívánja, hogy a közös célok eléréséhez a szereplők a lóversenyzés törvényszerűségeit ne kérdőjelezzék meg. Ugyanakkor a lóversenyzés minden részét élettel kell megtölteni, folyamatosan építeni és hosszú távon kiszámíthatóvá kell tenni.

A lóversenyzés legnagyobb bevételét - klasszikus felállásban - a fogadási forgalom teremti meg. Ahhoz, hogy a lóverseny-fogadás népszerű és jól eladható termék legyen   magas szintű produkciót kell a fogadók számára nyújtani. Csak ebben az esetben képes az ágazat az önálló életre és a folyamatos fejlődésre. Ez lehet az alapja a kormányzat, hosszú távú de, a mértékét tekintve a jövőben folyamatosan csökkenő támogatásának.

Az ügetőversenyzést biztosítók részére a legsürgősebb feladat a rendelkezésre álló lólétszám folyamatos növelése. A sikeresen működő lóversenyzés csak kellő létszámban előállított - a vidékfejlesztés törvényszerűségeit figyelembe vevő - hazai csikó esetén képes létezni. Ehhez növelni kell a tenyésztési és futtatói kedvet, és a  versenylovak tulajdonosait segíteni kell abban az igényükben hogy hazai tenyésztésű, jóképességű lovakat vásárolhassanak.

A fenti gondolatok jegyében olyan javaslatokat vezetünk elő, melyek véleményünk szerint képesek biztosítani a fejlődés megindítását. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy lehetnek más szempontok is, melyek a közös célok elérését biztosíthatják. Ezért, kérjük a versenylovak Tisztelt Tulajdonosait, hogy javaslataikat, észrevételeiket részünkre szíveskedjenek mielőbb eljuttatni.

 

Javaslat a magyar tenyésztés és futtatás egyensúlyban tartására.

A leggyorsabb megoldás a fejlődésre, ha a kétéves lovakat premizáljuk:

 

-         kvalifikációs prémium bevezetése

-         a kétévesek díjkeretének emelése.

 

A kvalifikációs prémiumot olyan nagyságrendben célszerű bevezetni, mely az ehhez szükséges befektetést 60-80 %-ban megtéríti. (Esetleg különbséget lehet tenni a tenyésztő és tulajdonos között)

Az emelt versenydíjak elosztását a célnak megfelelően kellene megváltoztatni (a kétévesek esetében nem önmagában a versenyzés, hanem a tanulás, tanítás a cél !)

Azt a célt, hogy a tulajdonosok elsősorban hazai tenyésztésű versenylovat kívánjanak vásárolni: az alábbiakkal kívánjuk elérni:

 

-         a versenyek ilyen célú kiírásával,

-         a tulajdonosi prémium megfelelő mértékű bevezetésével,

-         a külföldről behozott lovak után fizetendő regisztrációs díj bevezetése, mely a kvalifikációs prémium vagy a tulajdonosi prémium alapját növelné.

 

Mindezek mellett szükséges a megfelelő mértékű tenyésztési prémium visszaállítása.

 

A javaslat számszerűleg a következő, melyet vitaalapnak tekintünk:

 

Tulajdonosi prémium.

A teljes versenydíj tömeg %

30 %

Regisztrációs díj (a versenyló tréninglistára kerülésekor kerül megfizetésre)              

éves csikó önköltségének 50%

*Kvalifikációs prémium

 

Tenyésztési prémium.

A teljes versenydíj tömeg %

7,5 %

Versenyelosztás (kiemelten kívül)

Nyitott versenyek

70 %

Zárt versenyek

30 %

Versenyelosztás (kiemeltek)

Nyitott versenyek

60 %

Zárt versenyek

40 %

 

Ügető alap: Kezelője az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete, az alapba bárki befizethet, de fő forrása a regisztrációs díj, valamint más egyéb támogatás

 

Kvalifikációs prémium: Forrása a regisztrációs díj, mely az ügető alapba kerül befizetésre

 

Az észrevételeket, javaslatok beküldési ideje meghosszabbítva 2011 január 3-ig.

Email: ugeto@ugeto.com

Fax: 0612642202

Egyúttal minden az ügetőversenyzésben érintettnek Eredményes Új Évet Kívánunk.

 

Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete