101. Magyar Ügetőderby júliusban?

NyomtatáshozNyomtatáshoz

A Magyar Lóverseny Szövetség felkérésére közöljük a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft Magyar Ügetőderbyvel kapcsolatos állásfoglalására írt válaszát. 

101. Magyar Ügetőderby júliusban?

 

VÁLASZ a versenyszervező Ügetőderbyvel kapcsolatos állásfoglalására, melyben a MALOSZ pontonként megválaszolja (dölt betű), hogy a versenyszervező a megszokotthoz képest miért NE hozza egy hónappal előrébb a 101. Magyar Ügetőderby időpontját.

 

 

Versenyszervező:

 - Az augusztusi időpontban hosszú évek óta a futam múltjához méltatlanul kevés néző előtt versenyeznek a résztvevők, szemben a júliusi galopp Derby-vel, ahol a teljesen azonos promóció mellett, minden évben lényegesen nagyobb a látogatottság.

 

Meglátásunk szerint szükséges lenne tudni, hogy az augusztusi Ügetőderby alacsony látogatottságának mi az oka. Erre vannak piackutatási eszközök, amelyek alkalmazása célszerű lenne.

 

A kevés néző leginkább azzal magyarázható - nem csak a derbynapokon -, hogy a közönség elveszítette a közvetlen kapcsolatot a versennyel, a lovak messze vannak a lelátón ülő, álló nézőktől az új kombinált pályán. A régi pályán telt házas volt a derbynap.

A teljesen azonos promóció nem volt érzékelhető az elmúlt évek során.

 

 

Versenyszervező:

- A nyári Derby és Gasztrofesztivál valamint az őszi Nemzetközi Lóverseny és Borfesztivál között marketing okokból minimum szükséges két hónapos szünetet tartani, a közönség megszólítása miatt.

 

Ez marketing szempontból elfogadható indok, de mivel a Derbynek nem elsősorban az a feladata, hogy marketing szempontjából jól eladható esemény legyen, hanem a Derby a teljesítményvizsgálat szempontjából is a legnagyobb kiemelt versenyek egyike, mely mind a tenyésztők, mind a futtatók szempontjából meghatározza az elkövetkező évek tenyésztési irányvonalát illetve csikóvásárlását, így az ügető derbynapot illetően a szakmai szempontok a döntőek, a szakma érdekeit kell figyelembe venni. Ez persze nem zárja ki azt, hogy kölcsönös egyeztetés során egy mindkét fél számára optimális megoldás szülessen az időpontot illetően.

 

Érdemes átgondolni a lóversenyek promóciójának egész éves szerkezetét: a közönség érdeklődésének folyamatos fenntartására kell törekedni. Több, időben eltérő eseményt szakmailag lehetséges párhuzamosan reklámozni, a fokozatosság elve szerint, az aktuálisan következő esemény reklámozását a leginkább erősítve, annak közeledtével. Az egyik eseményt követően a következő esemény reklámozását már nem a nulláról kellene kezdeni, így a marketing munkákra fordított idő az események között lerövidíthető lenne.

 

 

Versenyszervező:

- A nyári nagy rendezvény kísérőprogramjait, a gasztronómiai fesztivált és a családi hétvégét, amelyek önmagukban is akár több tízezres tömegeket vonzhatnak szintén júliusi időpontra tervezték a partnerek.

 

Örvendetes, hogy a lóversenyekhez kötötten egyéb rendezvények szervezésére nyitottság van, ezt meg kell tartani, ugyanakkor a versenylovak kipróbálásának szakmai ütemezése a legfontosabb kell, hogy legyen a versenyszervezésben!

Gasztronómiai fesztivál, családi nap évente több száz kerül megrendezésre országszerte, derbynap pedig csak évente egyszer van. Ebben az esetben elvárható, hogy ezek a programok és a partnerek alkalmazkodjanak a Derby időpontjához és ne fordítva. Valószínűtlennek tartjuk, hogy például nagy sportesemények, versenyek szervezői hozzájárulnának a versenyek már hagyományos, megszokott időpontjának a megváltoztatásához a szponzorok, a partnerek vagy esetlegesen a Magyar Ügetőderby érdekei miatt.

 

 

Versenyszervező:

- A szezon legnagyobb lóverseny meetingjén kell megrendezni a legnagyobb versenyeket, hiszen itt tudjuk óriási tömegnek megmutatni a sportág szépségeit, itt tudunk sztárokat csinálni a lovakból, hajtókból, zsokékból.

 

Itt is hangsúlyozandó, hogy a versenylovak kipróbálásának szakmai elvei a legnagyobb prioritást kell, hogy élvezzék!

 

A szezonnak több nagy meetingje volt és lesz is, pl. a két Derby mellett az Ügetőszilveszter, mely több évtizedes múltra tekint vissza és az év egyik legspeciálisabb napja. De ettől még, a pár hétre rá induló szezonnyitó soha nem volt jobb. Talán, ha nem lenne többhetes szünet a felturbózott napok után, jobban megmaradna a közönség.

Igazán ismertté akkor válhat a lóverseny és annak szereplői, ha a TV közvetítés megindul és folyamatos lesz.

 

 

Versenyszervező:

- A két Derby egy hétvégére szervezésével, összeadódnak a marketing költségek, így sokkal hatékonyabban lehet promótálni a rendezvényt.

 

Véleményünk szerint akkor hatékony a promóció, ha kevesebb költséggel lehet két eseményt megrendezni, és a fentiek alapján úgy tűnik, hogy ez a versenyszervező célja a közös Derby megrendezésével. Így a költségek inkább csökkennek, mint összeadódnak. A hatékonysághoz nem fér kétség. Vajon a fogadási forgalomra mindez milyen hatással lenne? Az egy hónap különbséggel megtartott két derby-versenynap összes fogadási forgalma vajon produkálható két egymás utáni napon?

A két Derby egyidejű rendezése során fennáll annak a veszélye, hogy valamelyik háttérbe szorul a másikkal szemben, a korábbi tapasztalatok alapján ez az Ügetőderby lenne.

 

 

Versenyszervező:

- A Derby szó egységes kommunikációja és a galopp Derby népszerűsége megkönnyíti az Ügetőderby eladhatóságát a kívülállóknak, egészen biztosan lényegesen több helyszíni és tv nézőre számíthatunk ennek köszönhetően.

 

A két sport egységesítése nem jó ötlet. Inkább tudatosítani kell a nézőkben, hogy ez két külön lófajtával és teljesen más szabályokkal és formában zajló verseny, és a közös csak az bennük, hogy a befutási sorrendre fogadást lehet kötni.

Mindkét versenyág megérdemli, hogy önálló kiemelkedő ünnepet kapjon az elmúlt évek profizmusával rendezett derbynapokhoz hasonlóan.

Financiális szempontok alapján is – eltekintve a marketing költségek esetleges csökkenésétől – a külön rendezett ünnepeknek van létjogosultsága. Az összevont napok megközelítően sem eredményeznék a két kiemelt versenynap várható forgalmának az összegét.  Több nézőre számítás egy elég feltételes és kétséges indok, semmilyen biztosíték nincs arra, hogy a közönség nagy része mind a két versenynapra kimegy. Szeretnénk látni a konkrét elképzelés tervezetét, milyen marketingre gondoltak, pontosan milyen megjelenést terveznek az egyes szakágat illetően, pl. a plakáton ügető vagy galopp ló jelenik meg, Ügetőderby vagy Galopp Derby lesz a megnevezés? Egy ilyen nagyfokú, mindkét szakágat illető változtatásnál szükséges az egyeztetés mindkét szakág képviselőivel.

 

 

Versenyszervező:

-Mindkét lóverseny szakág jövője szempontjából rendkívül fontos, hogy minél többször fussanak a lovak népes rajongótábor és prominens személyiségek előtt.

 

Ezzel a felvetéssel teljes mértékben egyetértünk. Azonban sajnos a fejlett lóversenysporttal rendelkező országokban is csökken a pályára kilátogató nézők száma. Ezt, személyes, az EB-n és VB-n szerzett tapasztalatok is alátámasztják.

Ennek legfőbb oka a fejlődő kommunikáció, az internet, a telefonokon is nézhető futamok, a netes fogadások. A fogadási forgalmak nagyobb hányadát kötik a pályán kívül, ennek nagy része netes fogadás. A lóversenysport jövője mindenütt a totalizatőr forgalomtól függ. Ezért nagyon fontos lenne az internetes fogadások mielőbbi bevezetése. 

 

 

Versenyszervező:

- A minimálisan átalakított versenynaptárnak köszönhetően, júliusban várhatóan nagyobb mezőny és nyíltabb verseny várható az Ügetőderbyben.

 

Egy olyan jellegű versenynaptár átalakítást, amely pontosan a Derby napját változtatja meg, különösen akkor, ha a többi felkészítő versenyt nem igazítjuk hozzá szakmailag elfogadható mértékben, enyhén szólva is túlzás minimális átalakításnak nevezni.

 

A Versenyszervező korábbi megnyilvánulásai azt mutatták (ld. ostorhasználat), hogy elkötelezett a lovak jóléte mellett. Ezért érthetetlen, hogy a Versenynaptár megváltoztatására tett javaslatánál egyáltalán nem vette figyelembe, hogy az ügetőló későn érő lófajta (az angol telivérhez képest) és ezért a korai, komoly igénybevétel mentálisan és fizikálisan is maradandó károsodást eredményezhet a lovaknál.

 

A versenynaptárat időszerű lett volna enélkül a drasztikus változtatás nélkül is átalakítani, mert elavult, nem veszi figyelembe a szakmai szempontokat, a megváltozott körülményeket.

Nem világos számunkra, hogy mitől lenne nagyobb mezőny és nyíltabb verseny?

Ez egy nem megalapozott feltételezés.

 

 

Versenyszervező:

- Az Ügetőderby időpontja többször változott az elmúlt több, mint 100 évben, a közelmúltig évtizedeken keresztül futottak a háromévesek júniusban a jelenleginél 700 méterrel hosszabb távon, ami nem okozott semmilyen szakmai problémát, sem a versenyzésben, sem a tenyésztésben.

 

A Kft. ebben a témában megfogalmazott nyilvános álláspontja a laikus közönség téves értékítéletét eredményezheti.

Ugyanakkor ez a legfontosabb felvetés. Pontosan amiatt változott meg  a Derby távja és időpontja, mert túl korai időpontban, és túl hosszú távon futották, de soha nem júniusban.

Figyelembe vehető és minta alapul szolgálhat a hazai versenyeztetés szempontjából, hogy az Európai Ügető Derbyt évek óta 2100 méteren futják 4 éves európai születésű lovak.

A versenylovak tenyésztése, futtatása, trenírozása nem a Kincsem Nemzeti Kft. hatásköre. A versenynaptár, propozíció összehangolása kétségtelenül a Versenyszervező feladata, azonban neki is ki kellene kérnie a szakmai szervezetek véleményét és a vélemények ütköztetése után egy konszenzusos álláspontot kellene /kellett volna/ kialakítani.Versenyszervező:

- Tavaly a kvalifikációs prémiumnak köszönhetően rekordszámú kétéves mutatkozott be a Kincsem Parkban, így sok lóval lehet megcélozni a júliusi Derby-t is és korábban hozzájutni a rendkívül magas nyereményhez.

 

A 150 ezer forintos prémium miatt mutattak be több kétévest az előző évekhez képest. Ennek kizárólag anyagi oka van. Egy átlagos ügetőcsikó szerencsés esetben (korai és egészséges a ló) minimum 1, 5 -2,5 millió Ft-ban van a futtatónak, a csikó vételárától függően, mire kvalifikálni tud. Ez a prémium csupán enyhíti a futtató veszteségét.

 

KONKRÉTAN

2012-ben 89 csikó született (T betűs évjárat).

2014-ben 31 futott érvényesen versenyben (vagyis rendelkezik rekorddal), de csak 24 tudott pénzt keresni közülük! Ezen felül még 14-15 2 éves ló kvalifikált, de nem futott. Sok közülük éppen, hogy szintidő alatt teljesített. Pont emiatt nem is indították versenyben. Vagyis az évjárat legnagyobb versenyére szűk fél év marad még az 50 %-nak!!!!

 

Az utóbbi évtizedben a csikók születésének időpontja eltolódott. Ma már nincsenek januári, februári születésű csikók, ellenben nagy számban április végén, és májusban jönnek a világra. Ennek szakmai és technikai okai vannak.

 

A Derby korábbi időpontra történő esetleges áthelyezése nemhogy növelné, hanem csökkenti a nyereményhez jutás esélyét.  Azáltal, hogy a Derby előtt (azt bele nem számítva) 3 nagy verseny van, és ezek között a korábbi 3 hét helyett csak két hét lenne, a futtatónak választania kell, hogy mely versenyekben indítsa el a lovát, ahhoz, hogy a fejlődésben lévő lovakat se fizikailag se idegileg ne tegye tönkre a Derby napjára és az utána következő évekre. Emellett a 4 nagy versenyből (most már a Derbyt is beleértve) 2 autóstartos, 2 pedig fordulóstartos, tehát a futtatónak azt is el kell döntenie, hogy ezen megrövidült időtartam alatt, melyikre készíttesse fel a lovát. Ha a Derbyre készítteti, akkor bizonyosan egy forduló startos versenyt ki fog hagyni, így a nyereményhez jutási lehetősége nem hogy nőne, hanem csökken, a kevesebb verseny miatt.

 

 

Versenyszervező:

-A jelenlegi ügető trénerek tudását ismerve, az egy hónappal korábbi időpont nem okozhat problémát a lovak felkészítésében, hiszen az elmúlt években is számtalan versenyló futott topformát ebben az időszakban.

 

Nem a trénereknek, hanem a lovaknak kell felkészültnek lenniük. Ezzel a változtatással két hónapos intervallumban kerül lefutásra négy tenyészverseny, melyből 3 (Ferge László Emlékverseny, Derbykisérleti Verseny és Magyar Ügetőderby) kizárólag 3 éveseknek, egy pedig 3 és 4 éveseknek van kiírva (Nemzeti Díj). Erre nyilván az a válasz, nem kell mind a háromban elindítani a lovat. De elvileg ezek a felkészítő futamok a legnagyobb versenyre, a negyedikre. Eddig ez három hónapos intervallumban történt, még így is volt olyan hároméves, amely már nem tudott futni a Derbyben, vagy még nem volt elég érett a Derby napján. Ha a trénerek tudása szóba került, akkor felvetődik a kérdés, miért nem kérdezték meg, mi a véleményük erről a nagy kaliberű változtatásról?

A MALOSZ 31 trénert, futtatót, tenyésztőt kérdezett meg az elmúlt időszakban, közülük 29 teljes mértékben (többen írásban, szakmailag megindokolva) elutasította a 2015-ös Versenynaptár ilyen módon történő megváltoztatását.

 

 

Versenyszervező:

- A minimális szakmai változtatást, bőven ellensúlyozza a sok-sok gazdasági és marketing előny, amely a júliusi Ügetőderbyvel jár.

 

Mint fent már korábban részletesen kifejtettük, ez egyáltalán nem minimális változtatás. Ha a Versenyszervező a 2015-ös Versenynaptár tervezet kiadása előtt egyeztetett volna a szakma képviselőivel, vagy az utána következő szakmai egyeztetés során a MALOSZ képviselőinek a véleményét figyelembe vette volna, akkor most nem írná le, hogy ez egy minimális szakmai változtatás.

Előnye legfeljebb a versenyszervezőnek lehet majd költségcsökkentés szempontjából.

 

 

Versenyszervező:

- A 2015-ös ügetőszezon ebből a szempontból kísérleti év lesz, amennyiben a Versenyszervező úgy látja, hogy valamilyen ok miatt nem válik be a klasszikus futam júliusban, jövőre változtat a naptáron, ahogy több verseny esetében is megtette már mindkét szakágban az elmúlt tíz évben.

 

Nem tartjuk jónak, hogy a magántulajdonú versenylovak kipróbálásának rendjén a Kincsem Nemzeti Kft. saját döntése alapján kísérletezik, a döntéshozatalba a szakmai szervezeteket nem vonja be. Ezen kérdéseket a szakmai szervezetekkel mindenképp egyeztetni szükséges, illetve a lóversenyzés iránti érdeklődés alakulását fejlett marketing (reprezentatív piackutatási) eszközökkel megfelelően meg lehet határozni. Ezt annál is inkább fontosnak tartjuk, mert a fogadási kedvet szintén szükséges lenne felmérni, illetve azt is, hogy a tömbösített lóversenyprogramok a fogadási forgalomra milyen hatással lennének.

 

A pénzügyi szempontok fontosságát nem kétségbe vonva úgy gondoljuk, hogy elsősorban szakmailag megalapozott, kiváló terméket lehet hosszú távon, megfelelő marketing tevékenységgel jól eladni és nem fordítva.

 

Ezt jobban át kéne gondolni, mert az ügető szakág legnagyobb versenyének évenkénti ide-oda dobálása szakmailag rendkívül káros, kísérletezni ilyen volumenű futammal nem megengedhető.